Fuglering.dk - Ringmærkningscentralen - Statens Naturhistoriske Museum
Dofbasen.dk - Dansk Ornitologisk Forenings database over observationer af fugle
DMI - Byvejr for Ishøj