Ialt har der været aktivitet på 145 dage i 2017 ved ishøj, heraf 93 dage i efteråret.
Totalt er der blevet mærket 5044 fugle af 64 arter.
Her ses antallet af ringmærkede fugle:

Art Antal
Spurvehøg 4
Fasan 2
Vandrikse 1
Enkeltbekkasin 1
Dobbeltbekkasin 20
Svaleklire 30
Tinksmed 14
Ringdue 1
Skovhornugle 1
Gøg 3
Vendehals 1
Landsvale 14
Skovpiber 83
Engpiber 12
Gul Vipstjert 2
Gærdesmutte 163
Jernspurv 1230
Rødhals 381
Nattergal 8
Nordlig Blåhals 1
Rødstjert 41
Bynkefugl 7
Sortstrubet Bynkefugl 1
Solsort 41
Sjagger 1
Sangdrossel 36
Vindrossel 3
Græshoppesanger 7
Sivsanger 48
Kærsanger 62
Rørsanger 451
Drosselrørsanger 1
Gulbug 12
Gærdesanger 113
Tornsanger 108
Havesanger 88
Munk 227
Gransanger 492
Sibirisk Gransanger 1
Løvsanger 212
Fuglekonge 198
Rødtoppet Fuglekonge 3
Broget Fluesnapper 3
Skægmejse 79
Halemejse 8
Nordlig Halemejse 2
Sydlig Halemejse 5
Blåmejse 65
Musvit 41
Træløber 1
Rødrygget Tornskade 1
Husskade 4
Stær 1
Gråspurv 1
Skovspurv 7
Bogfinke 1
Grønirisk 58
Tornirisk 5
Gråsisken 416
Nordlig Gråsisken 34
Lille Gråsisken 27
Hvidsisken 2
Dompap 5
Rørspurv 153
Total 5044